Das Handschrift-InstitutInstituttet ønsker å være en inspirator for alle som liker å skrive. Vi ønsker samtidig å bygge en bro mellom europeisk og kinesisk og japansk skrivekultur.